Razidlá

Razidlá2017-01-01T05:21:51+00:00

Predlohy na zhotovenie razidiel

Požiadavky na predlohy na výrobu razidiel:

  • predlohy posielajte e-mailom alebo prineste v elektronickej forme v originálnej veľkosti 1:1 a stranovo správne
  • formáty predlohy:
    • Corel Draw – do verzie 11
    • Adobe Illustrator – do verzie 10
    • PDF – grafika musí byť vo vektoroch, nie bitmapové obrázky
  • súbor musí byť prevedený do kriviek, aby nemohlo dôjsť k zámene písma
  • predlohu dodávajte v čiernej farbe, nesmie byť v rastri. Pri viacfarebnej razbe pripojte aj druhý súbor vo farbách na výber vhodnej raziacej fólie.
  • pri viacvrstvových razidlách rozkreslite jednotlivé vrstvy
  • zašlite nám aj PDF súbor alebo fax s náhľadom na kontrolu predlohy (stačí na vypracovanie cenovej ponuky)