Predlohy na zhotovenie razidiel

Požiadavky na predlohy na výrobu razidiel:

 • predlohy posielajte e-mailom alebo prineste v elektronickej forme v originálnej veľkosti 1:1 a stranovo správne
 • formáty predlohy:
  • Corel Draw – do verzie 11
  • Adobe Illustrator – do verzie 10
  • PDF – grafika musí byť vo vektoroch, nie bitmapové obrázky
 • súbor musí byť prevedený do kriviek, aby nemohlo dôjsť k zámene písma
 • predlohu dodávajte v čiernej farbe, nesmie byť v rastri. Pri viacfarebnej razbe pripojte aj druhý súbor vo farbách na výber vhodnej raziacej fólie.
 • pri viacvrstvových razidlách rozkreslite jednotlivé vrstvy
 • zašlite nám aj PDF súbor alebo fax s náhľadom na kontrolu predlohy (stačí na vypracovanie cenovej ponuky)