Pomocné materiály – Základné informácie

Pri výbere pomocných materiálov, ktoré máme v ponuke, sme sa orientovali podľa kvality, ceny a ich dostupnosti. Ponuka pomocných materiálov v zahraničí je veľmi široká a často sa ten istý materiál nájde v ponuke rôznych predajcov pod rôznymi označeniami a za veľmi rozdielne ceny. My vám ponúkame materiály, na ktoré ste si zvykli, ktoré máme odskúšané a ktoré sa nám osvedčili. Sú medzi nimi aj také, ktoré sa používajú len zriedka, ale pomôžu vám uľahčiť si a zjednodušiť prípravu stroja pred razením. Našou snahou je poskytnúť vám tie správne materiály, ktoré umožňujú výrazne zvýšiť kvalitu razby.

K materiálom, ktorých použitie to vyžaduje, prikladáme príbalový leták s návodom na použitie. Ak niektoré materiály z ponuky nepoznáte a radi by ste si ich vyskúšali, radi vám poskytneme vzorky.

Pre lepšiu orientáciu sme ponúkané materiály rozdelili do troch skupín:

  • poťahové materiály – slúžia ako poťah na pracovný stôl raziaceho lisu, príklop alebo tlakový valec tlačového stroja, druh sa volí podľa charakteru razidla a druhu potláčaného materiálu
  • patricové materiály – slúžia na zhotovenie patrice za tepla pre štruktúrovú a reliéfnu razbu a za studena pre slepotlač
  • doplnkové materiály – lepiace pásky na lepenie štočkov a patríc, materiály na spodnú prípravu

Všetky materiály môžeme dodať aj v iných ako v základných formátoch.